انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر بهزاد آزمین

 
 اطلاعات تماس            تلفن:  .......... 2392 (009821)
  نمابر:   ................. (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
فلوشیپ بیهوشی قلب